logo
logo

คณะกรรมการ

สยามสมาคมบริหารโดยคณะกรรมก่าร ซึ่งได้รับการเลือกตั็งจากสมาชิกทุกสองปี วาระปัจจุบัน 2008 - 2010

นายก
นายอธึก อัศวานันท์
อุปนายก
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
หัวหน้าแผนกธรรมชาติวิทยา
ดร. วีระชัย ณ นคร
เลขานุการกิตติมศักดิ์
นายบาเรน สปริงแสตด
เหรัญญิกกิตติมศักดิ์
นายสุรยา สุพันธุ์วณิช
บรรณารักษ์กิตติมศักดิ์
นางสาวแอนน์ ซุสเธอร์แลนด์
บรรณาธิการวารสารสยามสมาคม
ดร. คริสต์โตเฟอร์ เจ เบเคอร์
บรรณาธิการวารสารรรมชาติ
ดร. วิลลี่ยม เชดล่า
กรรมการ
นางไอลีน ดีลี่ย์
นางสาว รักษาสวรรค์ จรุงจิตประชารมย์
ดร. นิรันดร์ จิวะสันติการ
นายปีเตอร์ ลาเวอริค
นางเบียทริกซ์ แลทแทม
นายเจมส์ ดี เลห์แมน
ฯพณฯ ฮวน มานูเอล โลเปส นาดาล
นายพอล รัสเซล

Athueck

นายก

นายอธึก อัศวานันท์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานที่ปรึกษา บริษัททรู คอร์ป จำกัด มหาชน
และบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัททรูมูฟ และ บริษัท
ทรูวิชั่นจำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือ ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัทซีพี

การศึกษา
ปริญญาโท สาขากฎหมาย (เชี่ยวชาญทางกฎหมายนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัย
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรทางด้านการวางทิศทางในกระบวนการทางกฎหมายสหรัฐ
จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐฯ
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และระดับประถมศึกษา
จาก โรงเรียนเซ็นคาเบรียล

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
นายกของคณะกรรมการสยามสมาคม ประจำปี 2006-2008 และ 1995-1996;
รองนายกของคณะกรรมการสยามสมาคม ประจำปี 1993-1994 และ
2002-2004
อดีตผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลคดีพิเศษ ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ;
อนุญาโตตุลาการของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสนใจ:
หนังสือ การถ่ายภาพ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เหรียญโบราณ


Bilaibhan

อุปนายก

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการบริษัทนายเลิศ ปาร์คโฮเต็ล จำกัด (เจ้าของโรงแรมในเครือ
Raffle International Hotel)

การศึกษา
โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพ, โรงเรียน St. George’s of Switzerland
ประกาศนียบัตรทางด้านภาษา วรรณกรรมฝรั่งเศส จาก University of Paris
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) เกียรตินิยม จากWashington
State University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ

อดีตกรรมการสมาคม, อดีตเลขานุการกิตติมศักดิ์ (1992-1996),
อดีตนายก (1998-2004) โดยได้รับเลือกจากสมาชิกติดต่อกัน 3 สมัยและเป็น
นายกหญิงคนแรก
กรรมการ บริษัทนายเลิศ จำกัด, มูลนิธิ เลิศ-สิน, บริษัทนายเลิศ พัฒนา จำกัด
กรรมการอิสสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัทจัสมิน อินเตอร์แนชันแนล มหาชน
จำกัด
นายก The Elephant Alliance of Thailand, Treasure Our Elephant
Fund
กรรมการ ห้องสมุดสำหรับเด็กเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ Casa Asia’s Scientific ประเทศสเปน
กรรมาธิการต่างประเทศ Asia Society


Weerachai

หัวหน้าแผนกธรรมชาติวิทยา

ดร. วีระชัย ณ นคร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาพฤกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก สาขา Plant Systematic จาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐฯ

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
เขียนบทความเกี่ยวกับพืชพื้นบ้านไทย ถ่ายภาพ ปีนเขา ธรรมชาตินิยม และ ทำสวน


Barent

เลขานุการกิตติมศักดิ์

นายบาเรน สปริงแสตด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เกษียณจากธุรกิจการธนาคาร

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยโคโรราโด สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้) จาก
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
พักอาศัยอยู่ในเอเซียตั้งแต่ปี 1974 (ปากีสถาน, ไทย, มาเลเซีย, สิงค์โปร์,
อินโดนีเซีย, ฮ่องกง)
อดีตกรรมการสยามสมาคม ประจำปี 1989-1992
กรรมการดูแลการบรรยายวิชาการและการศึกษาสัญจร ของคณะกรรมการ
สยามสมาคมประจำปี 2002-2008
อาสาสมัคร หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา ในประเทศไทย
ระหว่างปี1966-1968
ประธานร่วมของสยามสมาคมในโครงการสะสมแผนที่โบราณ
สมาชิกถาวรสมาคมนักสะสมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย


Suraya

เหรัญญิกกิตติมศักดิ์

นายสุรยา สุพันธุ์วณิช

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอมเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1985
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1982

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
ประสบการณ์งานส่วนใหญ่จะเป็นทางด้าน การเงิน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน
ในธุรกิจธนาคารและการสื่อสารโทรคมนาคม
มีความสนใจในหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีชั้นสูง การเงิน อารยะธรรม
พุทธศาสนาและมรดกของชาติ


Anne

บรรณารักษ์กิตติมศักดิ์

นางสาวแอนน์ ซุสเธอร์แลนด์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เกษียณจากฝ่ายการต่างประเทศแคนาดา และจากองค์การสหประชาชาติ
กรรมการและบรรณารักษ์กิตติมศักดิ์ของสยามสมาคม ประจำปีค.ศ. 2004-2008
อาสาสมัครประจำห้องสมุดของสยามสมาคมตั้งแต่ปีค.ศ. 2001และเป็นสมาชิกของ
สมาคม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
กรรมการและผู้อำนวยการโครงการเรียนรู้และอาชีวะศึกษา ของมูลนิธิบ้านแร้งไข่
อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สมาชิกของสมาคมผ้าไทย สมาคมผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศ
สมาชิกถาวรของสมาคม Atelier Sarawak ในคูชิง มาเลเซีย
ผู้พิทักษ์ของสถานฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรีและโท สาขาภาษาฝรั่งเศส และวรรณคดี จาก มหาวิทยาลัยแห่ง
โทรอนโท และ มหาวิทยาลัยลาวาล ควิเบ็ค ประเทศแคนาดา ประกาศนียบัตรภาษา
อิตาเลียน จาก มหาวิทยาลัยแห่งฟลอเรนซ์ และมีความรู้ทางภาษาสเปน

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
30 ปี ในสายงานทางด้านการพัฒนาต่างประเทศ
1969-1981 – ทำงานในแผนกนโยบาย วางแผน และบริหารโครงการ
องค์กรพัฒนาการต่างประเทศ แคนาดา
1982-85 & 1987-89 – ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาของ Canadian High
Commissions ใน ประเทศศรีลังกาและมาเลเซีย
1989-1997 – ผู้แทนของUNICEF ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวและ
ได้รับเหรียญมิตรภาพจาก รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนลาว
มีความสนใจในงานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพนีของเอเซีย


Chris

บรรณาธิการวารสารสยามสมาคม

ดร. คริสต์โตเฟอร์ เจ เบเคอร์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน:
นักเขียน บรรณาธิการ และนักวิจัยอิสระ

การศึกษา:
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Cambridge

ประสบการณ์ ความชำนาญ และความสนใจ:
ร่วมกับ ดร. ผาสุข พงศ์ไพจิตร เขียนหนังสือชื่อ A History of Thailand, 2006
:Economy and Politics, 1995, 2002 ซึ่งชนะรางวัลงานวิจัยแห่งชาติ
ในปี 1997 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น; หนังสือชื่อ Thailand’s
Boom and Bust, 1998; Thailand’s Crisis, 2000; Thaksin: The
Business of Politics in Thailand, 2004 และ Thai Capital after the
Asian Crisis, 2008

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแปลงานของ ดร. ปรีดี พนมยง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งปี
1932: งานของ ดร. ฉัตรทิพย์ นารถสุภา เรื่อง King Rama V, ของ
ดร. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ The Communist Part of Thailand และปัจจุบันกำลัง
ร่วมกันแปลงาน ร้อยเรียงบทกลอนเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน


William

บรรณาธิการวารสารรรมชาติ

ดร. วิลลี่ยม เชดล่า

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้อำนวยการมูลนิธิสัตว์ป่าโลก ประจำประเทศไทย

การศึกษา
2004 ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา (นิเวศวิทยา) จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซน่า
1990 ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเม็กซิโก
2007 ประกาศนียบัตร การอบรมการบริหารเวลาและการเป็นผู้นำองค์กร กรุงเทพ
1998 ประกาศนียบัตร การศึกษาชีววิทยาเขตร้อน จาก ประเทศคอสตาริก้า
1992 ประกาศนียบัตร “การอบรมเทคนิคและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” จาก
หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
1984 ประกาศนียบัตร การอบรม”ระบบนิเวศน์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ
พฤติกรรม” จาก ประเทศปานามา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
ทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานอิสระและสถาบันการศึกษาในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในแถบเอเซีย ลาตินอเมริกา และสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารโครงการ
สนับสนุนของ the Association of Southeast Asian Nations Wildlife
Enforcement Network (ASEAN-WEN)ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อนป่า ควบคุมพนักงานในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิตในเอเซียอาคเนย์ สาธารณรัฐเอควาดอร์ และอเมริกาเหนือ ประสบการณ์ 3 ปีในงานเกี่ยวกับวนอุทยานแห่งชาติกับหน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกา
สอนเทคนิคการอนุรักษ์ธรรมชาติ และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบบนิเวศน์ใน
เขตร้อน ซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)


eileen

กรรมการ

นางไอลีน ดีลี่ย์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
อาจารย์เกษียณ โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย
กรรมการสยามสมาคม ประจำปี2006-2008

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาการดนตรี จาก มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนดนตรี กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
ผู้ประสานงานอาสาสมัคร ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
กรรมการดูแลการบรรยายวิชาการและการศึกษาสัญจร ของคณะกรรมการสยาม
สมาคม ผู้นำคณะศึกษาสัญจร ทั้งในและนอกประเทศ
ผู้บรรยายวิชาการและจัดงานแสดงดนตรี ที่สยามสมาคม


Raksaswan

กรรมการ

นางสาว รักษาสวรรค์ จรุงจิตประชารมย์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
มหาชน

การศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลัย ฮาร์ดฟอร์ด
คอนเนคติกัต สหรัฐฯ
ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
ความชำนาญ: การบริหารโครงการ การริเริ่มวางแผนงาน การจัดการบริหาร
ความสนใจ:ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร
และภาพเขียน


Nirun

กรรมการ

ดร. นิรันดร์ จิวะสันติการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
นายกมูลนิธิโยนก
ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยโยนก
ผู้ก่อตั้งและประธาน มูลนิธิอเมริกัน-ไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย เบย์เลอร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาพันธุ์สัตว์ป่า จาก มหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขาการศึกษา จาก มหาวิทยาลัย เบย์เลอร์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
การสอน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำ
การติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน
รักการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลางแจ้ง
ชื่นชอบดนตรี การอ่าน และการเขียน


Peter

กรรมการ

นายปีเตอร์ ลาเวอริค

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เกษียณจากงานที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย
East Anglia ประเทศอังกฤษ


Beatrix

กรรมการ

นางเบียทริกซ์ แลทแทม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เลขาธิการและผู้ก่อตั้ง“Cambodge Soir Hebdo”-หนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส/
เขมรรายสัปดาห์

การศึกษา
โรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี สาขาหลักปรัชญาลาติน จาก ฝรั่งเศส
ปริญญาตรี ทางวรรณคดีอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปริญญาตรี ด้านการค้า จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปารีส ฝรั่งเศส
ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
ศึกษาโบราณคดี เกี่ยวกับ อารยธรรม MARI กับ ศาสตราจารย์ Andre’ Pazzot
และ ศึกษาเกี่ยวกับชนเผ่าเขมรกับ
มจ สุภัทรดิศ ดิศกุล

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
หลงใหลการถ่ายภาพ เขียนและเรียบเรียงหนังสือชื่อ “Le Palais du Roi” ใน
พนมเปญ ช่วยเหลือองค์กรและพิพิธภัณฑ์ในหลายประเทศ ทั้งในฐานะผู้สนับสนุน
และผู้บริจาค


james

กรรมการ

นายเจมส์ ดี เลห์แมน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ที่ปรึกษาองค์กรอิสระ ผู้จัดการโครงการ การท่องเที่ยวภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
นักศึกษาภาษาไทย เกษียณจาก USAID (13 ปี) และ หน่วยอาสาสมัครเพื่อ
สันติภาพของอเมริกา (15 ปี)

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ต่างประเทศ จาก มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาภาษาประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาย
สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
หลังจากที่ ได้เริ่มทำงานในต่างแดน โดยเป็นอาสาสมัครในหน่วยอาสาสมัครเพื่อ
สันติภาพของอเมริกา ประจำประเทศไทยในปี ค.ศ.1967 ที่แม่สอด จังหวัดตาก
ได้มีโอกาสทำงานในประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียใต้ ถึง
9 ประเทศ รวมทั้งหนึ่งปีที่หนาวย็นในเขตบอลติกส์ เป็นนักศึกษาตลอดชีพทางด้าน
ประวัติศาสตร์และภาษาศาสตร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความชำนาญพิเศษ
คือการจัดการและบริหาร สิ่งแวดล้อม คน และกิจกรรม ได้อย่างดีเยี่ยม ประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตการทำงานคือการเป็นผู้อำนวยการของ
หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพของอเมริกาประจำประเทศต่างๆ 5 ประเทศ


juan

กรรมการ

ฯพณฯ ฮวน มานูเอล โลเปส นาดาล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
เอกอัครราชทูตสเปน ประจำประเทศไทย (ประเทศเขมร ประเทศลาว และประเทศพม่า) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2004 จนถึงปัจจุบัน

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมายและวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย บาร์เซโลน่า
ปริญญาโท สาขายุโรปศึกษา วิทยาลัย แห่ง ยุโรป – เบลเยี่ยม
สมาชิกของราชทูตแห่งสเปน ตั้งแต่ ปี 1980 จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ดนตรี การท่องเที่ยวและกิจกรรมทั่วไปเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์


paul

กรรมการ

นายพอล รัสเซล

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิค ลีกัล กรุ๊ป เป็นบริษัทกฎหมายนานาชาติที่มีความชำนาญพิเศษ ทางกฎข้อบังคับขององค์การอาหารและยา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการเกษตรของไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วอร์ด เคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเสส สหรัฐอเมริกา
ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการเมือง จากวิทยาลัยเคนยอน แกมเบีย รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร จาก เวสเทินรีเสริฟ อแคดีมี ฮัดสัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ความชำนาญ และ ความสนใจ
กรรมการและอดีตรองนายกสยามสมาคม
กรรมการบริหาร ฮาร์วาร์ดคลับ แห่งประเทศไทย
ผู้ก่อตั้งและกรรมการมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการด้านสาธารณสุข หอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย
สมาชิกโรตารี่ กรุงเทพฯใต้
ประสบการณ์การทำงานในฐานะหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ยาวนานกว่า 25 ปีก่อนที่จะย้ายมาพำนักในประเทศไทย